Lions Quest

Oktober 2020

De Commissie Lions Quest organiseert contacten met scholen in heel het land en met de overheid, oorspronkelijk vooral in drugpreventie.

Lions Quest maakt als jongerenprogramma deel uit van de internationale werking van Lions Clubs International Foundation (LCIF). Reeds vele jaren staat het programma (i.s.m. o.m. de Stanford University sinds 1970) in voor de uitbouw van de Lions Quest Life Skills Programs, een proefondervindelijk opgebouwd lessenprogramma.

Met deze programma’s willen wij leerkrachten, ouders en scholen ondersteunen bij het aanleren aan jongeren van vaardigheden die ze nodig hebben voor een succesvol leven in onze samenleving.

De programma’s zijn gericht op het bevorderen van emotionele intelligentie, relationele en sociale vaardigheden en daarnaast studievaardigheden.

Jongeren gaan zich zo beter in hun vel voelen, zodat ze opgroeien tot bewuste, betrokken en verantwoordelijke burgers met een gezonde levensstijl.

Deze programma’s worden intussen in een honderdtal landen toegepast en voortdurend aangevuld en verbeterd. Ze worden regelmatig door experten geëvalueerd. Hun sterkte bestaat er bovendien in dat ze cultureel worden aangepast aan de omgeving waarin de jongeren opgroeien.

Ons doel als Belgische afdeling van Lions Quest is een ruggensteun te bieden voor leerkrachten van het middelbaar onderwijs.

Van “LEEFSLEUTELS” naar “TROEVEN VOOR SUCCES”

Jarenlang hebben wij de Belgische Lions samen met de Stichting G de vzw “Leefsleutels voor Jongeren” gedragen. Hier ging de aandacht vooral naar het lager middelbaar onderwijs.

Na het verlaten van de vzw hebben we na analyse van de kloof tussen middelbaar en het hoger onderwijs en de werkomgeving, onze aandacht gespitst op de 2de en 3de graad hoger middelbaar.

Een reeks uitgewerkte lessen in 37 vaardigheden volgens 6 thema’s helpen de leerkrachten de leerlingen een betere band met de school te hebben, betere schoolresultaten te halen en vooral hun troeven aan te reiken voor een betere slaagkans in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt! Veel lessen sluiten perfect aan bij de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen als ondersteuning van het lessenprogramma. Er is ook een update in het Engels van onze Internationale Stichting met richtlijnen en tips i.v.m. COVID 19.

SEMINARIES

Door deelname aan tweedaagse residentiële seminaries gegeven door professionele en erkende Lions Quest trainers krijgen directies en leerkrachten de kennis en het materiaal om met het programma te starten. Later volgt een terugkomdag met de trainer als follow up. Door tussenkomst van de Lions wordt de deelname kost laag gehouden.

“SCHOOLACTIE”

Deze vaardigheden worden geoefend in de keuze, planning en uitvoering door kleine teams leerlingen van sociale projecten in de schoolregio. Hierover een verslag van de Lions die de actie opstartte in het artikel“ Lions en Jeugd”.

Samenstelling Commissie

VOORZITTER : Johan Kemps – LC Mechelen Dodoens

GRANTBEHEER/SECRETARIS : Guido Vyncke – LC Zaventem National Airport Erasmus

Afgevaardigden :

DISTRICT 112A : /

DISTRICT 112B : Maria Meyskens-Philips – LC Mechelen Leliëndael

DISTRICT 112C : Christiane Caussin-Van Ginderachter – LC Bruxelles Aurore + Claude Douhet – LC Rixensart Family

DISTRICT 112D : Claudy Roland – LC Charleroi Porte de France + Pierre Bracaval – LC Mons Colfontaine

Seminarie 

Overzicht

 • Welkom (Onthaal) en Introductie
 • Groepsprocessen
 • Elkaar leren kennen – experimenteren – activiteiten
 • Overzicht verkrijgen van het programma/materialen
 • Voorbeeldlessen
 • Zelf in groepen uitproberen
 • Terugblikken en plannen voor de praktijk
 • Afsluiting en afscheid nemen

Inschrijving Seminarie 23-24 april te Drongen : GEANNULEERD

Er worden twee nieuwe seminaries georganiseerd :

 • Drongen (NL) : De Oude Abdij
  • DO 18.11.2021 (terugkomdag deelnemers vorig seminarie)
  • VRIJ-ZA 19-20.11.2021: nieuw seminarie
 • Nijvel (F) : Van der Valk Hotel
  • VRIJ-ZA 26-27.11.2021 : nieuw seminarie (Rode Kruis en/of onderwijs)