Lions Quest

Commissie Quest organiseert contacten met scholen in heel het land en met de overheid, vooral in drugpreventie.

Lions Quest maakt als jongerenprogramma deel uit van de internationale werking van Lions Clubs International Foundation (LCIF). Reeds vele jaren staat het programma (i.s.m. o.m. de Stanford University sinds 1970) in voor de uitbouw van de Lions Quest Life Skills Programs, een proefondervindelijk opgebouwd lessenprogramma.

Met deze programma’s willen wij leerkrachten, ouders en scholen ondersteunen bij het aanleren aan jongeren van vaardigheden die ze nodig hebben voor een succesvol leven in onze samenleving.

De programma’s zijn gericht op het bevorderen van emotionele intelligentie, relationele en sociale vaardigheden en daarnaast studievaardigheden.

Jongeren gaan zich zo beter in hun vel voelen, zodat ze opgroeien tot bewuste, betrokken en verantwoordelijke burgers met een gezonde levensstijl.

Deze programma’s worden intussen in een honderdtal landen toegepast en voortdurend aangevuld en verbeterd. Ze worden regelmatig door experten geëvalueerd. Hun sterkte bestaat er bovendien in dat ze cultureel worden aangepast aan de omgeving waarin de jongeren opgroeien.

Ons doel als Belgische afdeling van Lions Quest is een ruggesteun te bieden voor leerkrachten van het hoger middelbaar onderwijs.

Samenstelling Commissie

VOORZITTER : Johan Kemps LC Mechelen Dodoens

Afgevaardigden :

DISTRICT 112A : /

DISTRICT 112B : Maria Meyskens-Philips LC Mechelen Leliëndael

DISTRICT 112C : Christiane Caussin –  Van Ginderachter LC Bruxelles Aurore

DISTRICT 112D : Claudy Roland – LC Charleroi Porte de France