Nationaal werk

De Prijs Nationaal Werk heeft als doel het bekronen en in de spotlights zetten van Belgische Clubs die buitengewoon verdienstelijk zijn op sociaal of cultureel vlak.
De Prijs van het nationaal Werk werd opgericht in 1961 om de clubs te huldigen voor hun voorbeeldige sociale verwezenlijkingen tijdens de nationale conventie.
In 1986 is de prijs uitgebreid tot culturele activiteiten.

Per district worden er door de inkomende gouverneur 2 leden benoemd. De mandaten bedragen 3 jaar en kunnen eenmalig verlengd worden met 3 jaar.
Alle leden zijn 2-talig en worden voor eind april benoemd. De voorzitter wordt gekozen en aangesteld door de gouverneursraad.
De commissie staat onder het toezicht van de gouverneursraad.

Samenstelling

VOORZITTER: Raf VAASEN – LC ANTWERPEN MOERLAND

Afgevaardigden van de districten :

DISTRICT 112A : PDG Henri BOUCKAERT – LC WETTEREN ROZENSTREEK
Werner VAN OOSTERWYCK – LC OOSTENDE

DISTRICT 112B : Sabine HEENS – LC MOL ATOMIQ
Guido DIERCKX – LC ANTWERPEN AMBERES

DISTRICT 112C : PDG Michel de NORMAN – LC BRUSSELS COOPERATION
Anne-Marie HOLLEVOET – LC IXELLES ALIZES

DISTRICT 112D : Arnold DE MUYNCK – LC BELOEIL
Jean-Yves TRAUWAERT – LC FRASNES-LEZ-ANVAING

Nuttige documenten

NW Brief 
NW-Vragenlijst 
REGLEMENT NATIONAAL WERK

Laureaten 2018 2019

Rapporten