FAQ

Gelieve het formulier voor Life Membership application in te vullen (staat op deze website onder formulieren) . Dit moet samen met het betalingsbewijs gestuurd worden naar :MemberServiceCenter@lionsclubs.org .

Let wel : De levertijd bedraagt minstens 8 weken.

Special tools for special leaders.

Across the world, the Specialty Clubs Program is bringing people together around shared interests and passions. As you know, these clubs are finding exciting new ways to serve their communities. A resource toolkit is now available to help you promote the program and achieve your goals!

Surf naar de Speciality Toolkit

Ga ook eens een kijkje nemen naar Informatie -> Formulieren.

Een storting kan gebeuren :

  • via de LCIF website met een kredietkaart (www.lcif.org). Het bedrag zal automatisch in US dollar aangerekend worden. In functie van het doel waaraan u schenkt kan u voor elke 1.000 dollar meteen een Melvin Jones Fellowship aanvragen.
  • via de Belgische ING bankrekening van LCI(F) :
    IBAN BE35 3100 9846 9537.
    Het bedrag is dan in Euro en zal door LCIF naar dollar omgezet worden aan een interne maandelijkse wisselkoers, zoals vermeld op de website van LCIF.

MAAR … vergeet dan niet in de mededeling aan te duiden :
clubnaam / clubnummer / LCIF / welke actie …
Bv.
– Area of greatest needs
– Measles, Disaster, Sight, Youth
Als u niks vermeldt, wordt de storting voor algemene doelen gebruikt (Area of Greatest Needs).

De geldwaarde van 1 MJF bedraagt 1.000 USD of 892 €. (huidige dagkoers).

Te betalen met openstaand krediet of bedrag storten op rekening nummer : BE35 3100 9846 9537

Melvin Jones aanvraagformulier invullen en opsturen naar volgend e-mail adres : DonorAssistance@lionsclubs.org (zie formulieren) samen met het bewijs van betaling.

De levertijd bedraagt +/-  4 weken. 

The Chevron Award Program recognizes Lions for their long-term service, beginning at 10 years and continuing in five year increments until 75 years of service. There are two different types of chevrons that vary slightly in appearance, the Charter Monarch Chevron, available to founding club members only, and the Monarch Chevron.

Chevron awards for the current fiscal year are automatically sent to district governors in the first quarter for presentation to the recipients at an appropriate event, such as a district convention or other celebration.

Replacement awards may be purchased through Club Supplies.

For more information, contact the Membership Operations Department.

Alle nuttige informatie vind je op de website van Lions Clubs International. LINK

De vlaggen worden gratis ter beschikking gesteld van de clubs, zones, gewesten of districten. Er dient wel een waarborg te worden betaald. Zie uitleenreglement in bijlage.

De clubs valideren hun RME ten laatste op de 24e van de maand voor middernacht. De districtssecretarissen bevestigen de ontbrekende RME de 25e van de maand. De ICT verantwoordelijke van het MD maakt de documenten klaar voor Oak Brook op de 26e van de maand en stuurt alles door naar Oak Brook samen met de maandelijkse PU101.

District A
Peter De Poorter, LC Roeselare

District B
Clem Verheyden, LC Sint-Truiden

District C
Françoise Gente, LC Woluwe Constellations

District D
Pierre Chome, LC Fontaine L’Evêque

Load More