MUSICALIONS 18.04.21

Het Europa Forum met de Europese muziekwedstrijd voor saxofoon ging niet door in oktober 2020 maar werd verschoven naar oktober 2021. De commissie muziek verkoos reeds op 25 juli 2020 tijdens de nationale muziekwedstrijd in Mechelen een Belgische deelnemer voor saxofoon. Victor Cohilis zal ons land vertegenwoordigen op het Europa Forum in Thessaloniki in 2021.
Ondanks de covid-19 situatie en ondanks het feit dat we reeds een kandidaat hebben om deel te nemen aan de LEMC saxofoon wil de commissie muziek toch in 2020-2021 een aangepaste muziekwedstrijd organiseren.
Het wordt een aparte wedstrijd buiten de LEMC met een eigen instrumentenkeuze (marima + vibrafoon). De moeilijkheidsgraad van de opgelegde muziekstukken werd bewust verlaagd zodat de wedstrijd toegankelijker is voor een groter aantal muzikanten. Het aanpassen van de moeilijkheidsgraad is mogelijk omdat de Belgische winnaar zich immers niet hoeft te meten met andere Europese kandidaten.
Hopelijk kunnen we met deze aangepaste wedstrijd niet alleen onze Lionsmuziekwedstrijd LEMC meer bekendheid geven in lokale muziekscholen maar ook onze organisatie LCI meer onder de aandacht brengen bij een breder publiek.

Lions European Musical Competition wordt d i t  j a a r  u i t z o n d e r l i j k
M U S I C A L I O N S –
Young Talents Competition
18 april 2021
Marimba – Vibrafoon

De selectie en de finale gaan door in het CC Het Spoor, Eilandstraat 6 te Harelbeke op zondag 18 april 2021.
De selectie van 9.30 uur tot 17.30 uur is gratis toegankelijk.
De finale om 19.30 uur gevolgd door een optreden en een receptie kost € 15.

Meer info onder : JEUGD / Musical Competition.

Vriendelijke groeten

COMUCO
Jos Roosemont – Magda Baptist
Jan Van Eyck
Jan De Maeyer
Sebastiaan Temmermans
Brigitte Dupuis

Adres: CC Het Spoor, Eilandstraat 6 te Harelbeke