Video LISA – pilootproject op de ICON 2021

Video LISA – pilootproject op de ICON 2021

4 juni 2021

LISA   =    LIONS INTERNATIONAL STUDENT ACADEMY (https://fondslisa.be/)

Deze film werd opgenomen ter gelegenheid van het bezoek van Koning Filip en Koningin Mathilde in 2020 aan een reünie van Het Streekfonds van West-Vlaanderen, gepatroneerd door het Koning Boudewijnfonds.

Het LISA project was één van de door hen financieel ondersteunde initiatieven.

Dit schitterend initiatief is opgestart door LC Ronse-Renaix. Het verspreidt zich als een olievlek. Meerdere clubs begeleiden al een 30-tal studenten.

Het MD112 is fier dat het LISA project door Lions International op wereldvlak verkozen werd als een pilootproject op de Internationale Conventie dit jaar.