Structuur GAT & LCIF

Zetelen ook in de Gouverneursraad: de vertegenwoordigers van het Global Action Team (GAT), dat aanwezig is op alle niveaus van de organisatie, van internationaal tot nationaal, op districts- en clubniveau, en de LCIF-vertegenwoordiger.

De CC is verantwoordelijk voor het GAT, bijgestaan door een nationale servicemanager (GST-Global service team), de ledenmanager (GMT-Global membership team), en de opleidings- en leiderschapsmanager (GLT-Global leadership team).

Roland Pockelé-Dilles
Council Chairperson en Coordinator MD GAT
LC Antwerpen Marnix Zuid

Gisèle Possemiers
Assistant Coordinator MD GAT
LC Aartselaar Cleydael

Stefaan Willems
LCIF MD Coordinator
LC Mechelen, Dodoens

Eric Benoit
GMT Coordinator MD, Global Membership Team
LC Bruxelles, Val Duchesse

Muriel Dethier
GLT Coordinator MD, Global Leadership Team
LC  Charleroi Vauban

André Goethals
GST Coordinator MD, Global Service Team
LC Kortrijk